รายละเอียดหนังสือ
เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
สำนักพิมพ์ : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 909
เลขเรียกหนังสือ : 909 มส19อ
เลขผู้แต่ง: มส19อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2540
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 1 ล.
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1013636ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อารยธรรม
2มนุษย์วิทยา