รายละเอียดหนังสือ
10 ขั้นตอนเปลี่ยนบุคลิกภาพ
ผู้แต่ง : รณชัย ธรรมปรีดา
สำนักพิมพ์ : Dดี
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 158.1
เลขเรียกหนังสือ : 158.1 ร14ส
เลขผู้แต่ง: ร14ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 224
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 175
เลข ISBN: 978-611-7013-04-1
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 พฤศจิกายน 2552
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1025983ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2025984ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การพัฒนาตนเอง