รายละเอียดหนังสือ
"คุณ" เก่งกว่าเดิมได้อีก
ผู้แต่ง : อภิชาติ เกรียงไกรวุฒิ
สำนักพิมพ์ : ริช
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 158
เลขเรียกหนังสือ : 158 อ16ค
เลขผู้แต่ง: อ16ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 208
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 978-616-509-160-2
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 16 มีนาคม 2554
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1034935ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2034936ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
3034937ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1การพัฒนาตนเอง
2ความสำเร็จ