รายละเอียดหนังสือ
อารมณ์ขันของสมเด็จพระเทพฯ
ผู้แต่ง : วิลาศ มณีวัต
สำนักพิมพ์ : พี วาทิน พับลิเคชั่น
หมวด : 900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
หมู่ : 923.1593
เลขเรียกหนังสือ : 923.1593 ว37อ
เลขผู้แต่ง: ว37อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2531
จำนวนหน้า: 136
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 60
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 สิงหาคม 2532
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
108608ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1เทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ