รายละเอียดหนังสือ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผู้แต่ง : ณัฏฐพันธ์ เขจรนันท์
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด : 600 เทคโนโลยี(วิทยาศาสตร์ประยุกต์)
หมู่ : 658.4038
เลขเรียกหนังสือ : 658.4038 ณ113ร
เลขผู้แต่ง: ณ113ร
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
ไพบูลย์ เกียรติโกมล
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 300
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 974-332-926-9
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 02 พฤศจิกายน 2543
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1016153ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง
2016154ว่างห้องสมุด 1 อาคาร 70 ปี จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ