ชื่อหนังสือ  
พระมหากษัตริย์ในพระบรทราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๕ แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรทราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๗ แสดง 
พระมหากษัตริย์ในพระบรทราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ ๘ แสดง 
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้า...วันะุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ แสดง 
พระราชดำรัส ๗ องค์ แสดง 
ภูมิแผ่นดินมรดกไทย:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกโลก แสดง 
สงขลา เมืองมนต์เสน่ห์สองฝั่งทะเล 50 จุดหมายปลายทางแห่งความประทับใจ แสดง 
จดหมายเหตุตามรอยพระผนวช แสดง 
นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย แสดง 
แผนที่ 77 จังหวัด เที่ยวทั่วไทย แสดง 
พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ แสดง 
แม่เล่าให้ฟัง แสดง 
ประมวลพระบรมราโชวาท พระราโชวาท ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน แสดง 
มรดกแผ่นดินนวมินทรมหาราชา แสดง 
ประมวลพระบรมราโชวาท พระราโชวาท ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน แสดง